Posláním skupiny KKCG je inspirovat jednotlivce k objevení vlastního potenciálu.

Dvořákova
Praha

Mezinárodní hudební festival je oslavou světoznámého českého skladatele Antonína Dvořáka.

Mezinárodní hudební festival Dvořákova Praha je oslavou hudebního génia a světově nejuznávanějšího českého skladatele Antonína Dvořáka. Úcta a respekt k odkazu díla Antonína Dvořáka stály u myšlenky zrodu festivalu klasické hudby. Festival od samého počátku staví na nezpochybnitelné a časem prověřené kvalitě díla Antonína Dvořáka. Zaplnil jedno z posledních prázdných míst na mapě současného kulturního světa. Je až s podivem, že Antonín Dvořák neměl do té doby svůj velký festival, který by oslavoval jeho fenomén jak prostřednictvím jeho tvorby, tak i v kontextu s dalšími skladateli.

Skupina KKCG je hrdá na to, že mohla stát u jeho zrodu.

Festival je defilé špičkových sólistů, dirigentů, mezinárodně nejuznávanějších orchestrů i komorních souborů. Do Prahy přijíždějí mezinárodnímu publiku představit Dvořákovu hudbu i díla dalších světových skladatelů.

Dvořákova Praha dává prostor mladým a talentovaným umělcům. Vystoupení na prknech pražského Rudolfina je mnohdy pro celou řadu mladých lidí koncertní premiérou před velkým publikem. Více o festivalu na www.dvorakovapraha.cz a na www.akademieklasickehudby.cz 

zavřít
zavřít další článek: Nadace Proměny Karla Komárka

Nadace
Proměny
Karla
Komárka

Nadace usiluje o kvalitní veřejný prostor pro lepší život ve městech.

Nadaci Proměny založil Karel Komárek v závěru roku 2005, skupina KKCG ji dlouhodobě podporuje.

Poslání a cíle

Nadace Proměny Karla Komárka se zasazuje o rozvoj prostředí měst v České republice a širší povědomí o významu architektury, krajinné tvorby a kvalitního prostředí pro život. Pomáhá s proměnami konkrétních míst i myšlení lidí a začíná u těch nejmenších.

Vizí nadace je kvalitní veřejný prostor jako přirozená součást života ve městě a zároveň širší spolupráce všech, kdo se na jeho podobě i náplni podílejí. 

Komu a jak nadace pomáhá

V rámci tří grantových programů – Parky, Zahrada hrou a Proměň své město – nadace pomáhá na konkrétních místech. Projektům, které chtějí rozvíjet městské prostředí, poskytuje finanční a odbornou konzultační podporu.

Program Parky je zaměřený na koncepční proměny parkově upravených veřejných prostranství. Prostřednictvím programu Zahrada hrou nadace upozorňuje na nedoceněný význam školních zahrad pro děti, jejich zdravý a všestranný rozvoj i seznamování s okolním světem. Program Proměň své město se zaměřuje na kultivaci městského prostředí skrz podporu menších lokálních iniciativ a drobnějších proměn.  

Grantové programy doplňuje program vzdělávací, jehož nabídka oslovuje dospělé i děti.

Nadace pořádá konference, exkurze, semináře nebo tvůrčí dílny a ateliéry pro děti, vydává edukativní materiály, provozuje tematický webový portál www.portalpromen.cz. V rámci projektů dává šanci také začínajícím tvůrcům a studentům odborných a uměleckých škol. Edukace a osvěta prolíná i všemi projekty, které nadace podporuje. Za klíčové nadace považuje především to, jak lidé o svém okolí přemýšlejí, a také jejich vztah k místu, který je třeba pěstovat od nejranějšího věku.

Úspěchy a ocenění

Nadace i jí podpořené projekty již obdržely nejedno ocenění. Program Zahrada hrou získal cenu Eduína 2013 za inovace ve vzdělávání a také mezinárodní cenu – Right to Play Award 2014 – za prosazování práva dítěte na hru. Projekty realizované s nadační podporou opakovaně zaznamenávají úspěchy v odborných soutěžích hodnotících počiny v architektuře a zahradní a krajinářské tvorbě, objevují se také v prestižních výběrových publikacích a na výstavách.

Nadace spolupracuje s celou řadou profesních sdružení a oborových platforem. Od roku 2017 je členem International School Grounds Alliance.

Více o nadaci na www.nadace-promeny.cz

zavřít
zavřít další článek: Firemní filantropie

Firemní
filantropie

Podporujeme charitativní projekty, které dlouhodobě řeší problémy těch, ke kterým osud nebyl příliš nakloněn.

Velký význam přisuzuje skupina KKCG charitativním projektům. I díky iniciativám vlastních zaměstnanců se aktivně angažuje v podpoře projektů, které dlouhodobě řeší problémy těch, ke kterým osud nebyl příliš nakloněn, ale kteří zároveň dokáží se svou nepřízní statečně bojovat.

Pomoc směřuje organizacím i jednotlivcům, kteří na dobrovolnické bázi připravují aktivity, které pomáhají zlepšit kvalitu života handicapovaným dětem, dětem ze sociálně slabších rodin a seniorům. Pomoc míří i do oblasti zdravotnictví a vzdělávání.

Skupina KKCG dlouhodobě spolupracuje s občanským sdružením Dobrý skutek. V rámci svých marketingových aktivit poskytuje Dobrému skutku prostor pro prezentaci své činnosti a stává se tak zprostředkovatelem vyprávění příběhů konkrétních lidí, kteří se obrátili na Dobrý skutek s žádostí o pomoc.

Skupina KKCG na tomto místě děkuje všem svým zaměstnancům a obchodním partnerům, kteří s ní sdílí nadšení pro dobrou věc a kteří neváhají pomoci.

Dobrý skutek na www.dobryskutek.cz

zavřít
zavřít další článek: Struny podzimu

Struny
podzimu

Svébytný projekt, který dokáže s citem a uměleckou rozvahou propojit zdánlivě nesourodé hudební žánry.

Festival Struny podzimu se za necelých 20 let své existence vypracoval ve výjimečně kvalitní a svébytný projekt, který dokáže s citem a uměleckou rozvahou propojit zdánlivě nesourodé hudební žánry. Dramaturgie festivalu staví na odvážném propojení tradičních i méně tradičních hudebních směrů a u diváků inovační cestou zdůrazňuje jejich muzikální rozmanitost. Mnohdy tam, kde by to málokdo čekal. Výsledkem je neopakovatelný zážitek, který díky své otevřenosti a nadhledu zanechá v posluchači hluboký dojem.

Rovněž my, ve skupině KKCG, se na projekty díváme z jiného úhlu pohledu a vyhledáváme příležitosti tam, kde je jiní nevidí. Nadhled, vize a odvaha přistupovat k tomu, co děláme mimo zažité cesty, je to, co nás spojuje s festivalem Struny podzimu.

Více o projektu na www.strunypodzimu.cz

zavřít
zavřít další článek: JazzFestBrno

JazzFestBrno

Dlouhodobý cíl festivalu je prostý a náročný zároveň – popularizovat jazzový žánr.

První ročník mezinárodního jazzového festivalu JAZZFESTBRNO se uskutečnil v roce 2002. Z původně víkendové hudební akce se vyklubala kulturní událost, která téměř po celý rok osvěžuje město Brno pestrým koktejlem jazzových koncertů, jam sessions, workshopů a dalších akcí. Svým fanouškům, kteří do jihomoravské metropole míří nejen z regionu, ale celé České republiky i zahraničí, přináší to nejlepší, co současný jazz nabízí. Dlouhodobý cíl festivalu je prostý a náročný zároveň – popularizovat jazzový žánr. Základní premisu dramaturgie představuje snaha prezentovat jazz v celé jeho pestrosti, nejen jako žánr s hlubokou tradicí, ale i prostor otevřený experimentu a všemožným vlivům uměleckého světa.

Kvalitní a současně odvážná dramaturgie ruku v ruce s profesionální produkcí vydobyla festivalu pověst jedné z nejvýznamnějších jazzových přehlídek u nás i ve středoevropském prostoru. Značka JAZZFESTBRNO je tak známá nejen mezi návštěvníky a jazzovými fanoušky, ale i samotnými hudebníky. Ostatně řada interpretů světového jména vystoupila v České republice vůbec poprvé právě v rámci festivalu JAZZFESTBRNO.

Více o projektu na www.jazzfestbrno.cz.

zavřít

Sport

Naším cílem je inspirovat děti a jejich rodiče ke zdravému životnímu stylu a motivovat k osobnímu a fyzickému rozvoji.

Skupina KKCG i její dceřiné společnosti věnují velkou pozornost sportovním a mimosportovním aktivitám dětí a mládeže a to jak na regionální úrovni, tak na té celostátní. Cílem skupiny KKCG je inspirovat děti a jejich rodiče ke zdravému životnímu stylu a motivovat k osobnímu a fyzickému rozvoji. O podpoře nerozhoduje talent, ale odvaha a chuť sportovat a odhodlání se zlepšovat.

MND je dlouholetým podporovatelem regionálních sportovních klubů v Hodonínském okrese. Již deset let pomáhá mladým sportovcům prosadit se v atletice jak v České republice, tak i v mezinárodním měřítku.

Vedle atletiky stojí MND za podporou FK Hodonín.

Společnost SAZKA je hlavním partnerem České olympijské nadace, jež podporuje sportovce ve věku 6-18 let. Nezáleží na talentu, ale na chuti sportovat. SAZKA se intenzivně zasazuje o širokou celospolečenskou podporu mládežnického sportu i mimosportovních aktivit dětí. Cílem je změna myšlení a návrat k tradičním sportovním hodnotám olympionismu.

Více o projektu České olympijské nadace na nadace.olympic.cz

zavřít